Afiş Tasarımı

Firmaların ürün ve hizmetlerini daha geniş kitlelere duyurabilmesi için reklam nasıl şartsa, reklam için de görsel öğelerin varlığı o denli şarttır. Görsel öğelerle zenginleştirilmiş bir reklamın %80 daha etkili olduğuise kanıtlanmış bir gerçektir. Hem reklam aracı olarak hem de bir duyuru kanalı olarak kullanılan aynı zamanda da bir görsel sanat olan afiş özellikle görsel öğeleri ve tasarımın optimizasyonu ile etkinleşmektedir. Afiş genel olarak herhangi bir reklam ya da propaganda faaliyetini yürütmek için kullanılır. Bu kullanımlara ek olarak aynı zamanda bir oyunun ya da serginin duyurusunu yapmak içinde kullanılmaktadır. Özetle afişin kullanım alanları bir yana kısa ve öz bir metin ile çarpıcı görsellerin kombinasyonu afiş kelimesinin anlamlandırmaktadır. Kısa ve öz bir metin ile çarpıcı görsellerin uyumu ise afiş tasarımı olgusunu gün yüzüne çıkartan bir başka deneyimdir. Deneyimdir diyoruz çünkü deneyim; aklın hocası, düşüncenin de en gizemli rehberidir.

Afiş kelimesini anlamlandırdıktan ve daha çok hangi alanlarda kullanıldığına değindikten sonra bu kelimenin asıl gizemini çözmeye çalışacağız. Bir duyurunun ya da reklamı yapılacak bir olayın beklenilen ilgiyi toplamasının ilk adımı afiş tasarımı olarak görülmektedir. Dolayısı ile de az evvel kelamını ettiğimiz ‘gizem’ kelimesinin karşılığı ‘afiş tasarımı’ olarak anlamlanmaktadır.

 

afis tasarımı

Afiş tasarımı nasıl olmalı?

Daha önce de belirttiğimiz gibi burada asıl önemli olan nokta kısa ve öz yazılan metinlerin çarpıcı görsellerle ifade edilmesiydi. Dolayısı ile afiş tasarımı konusundaki deneyimlerimizi de bu doğrultuda maddeleyeceğiz.

  • Anlaşılır olmalı: Takdir edersiniz ki yazı dili bazı yanlış anlamları da içerisinde barındıran bir dildir. Dolayısı ile afişe konu olacak kelimelerin özenle seçilip anlamlandırılması gerekmektedir. Cümleler devrik kullanılmamalı ve akıl da yer edici kelimeler seçilmelidir. Çünkü genellikle afişler 3-5 saniye görülürler ve etki alanı akılda kalma ile ölçülür.
  • Okunabilir olmalı: Yazıların okunabilir olması en az kelimelerin seçimi kadar önemlidir. Optimal afiş tasarımı için yazıların en az 2 metre uzaklıktan okunabiliyor olması gerekmektedir.
  • Düzenli ve uyumlu olmalı: Afiş içerisinde verilmek istenen mesaj ile seçilmiş olan görseller bir uyum içerisinde sergilenirse afişin tek bakışta anlaşılması kaçınılmaz olacaktır. Dolayısı ile bir daha dönüp afişi okuma şansı olmayanlar için afiş tasarımı amacına ulaşmış olacaktır.
  • Vurucu bir etki yaratmalı: Afişte vermek istediğimiz mesaja uygun bir sloganla yol almalı ve grafikleri etkili bir şekilde konuşlandırmalıyız.

Afiş tasarımı için olmazsa olmaz öğeleri deneyimlerimiz çerçevesinde kaleme aldık. Biz, afiş tasarımı konusundaki tecrübelerimizi bir gözlük olarak görüyor ve bu gözlük sayesinde ikinci defa daha iyi görüyoruz.